Ministerie van Veiligheid en Justitie

Voor Directoraat generaal Vreemdelingenzaken de opdracht: maak 16 symbolen die wij kunnen gebruiken in de Basis Start Architectuur Vreemdelingenketen voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Categorie 1 – Identiteit

1 . Biometrie wordt gebruikt om de identiteit vast te stellen.
  1. Biometrie wordt gebruikt om de identiteit vast te stellen.
2. Afname en gebruik van biometrie wordt uniform toegepast.

2. Afname en gebruik van biometrie wordt uniform toegepast.

3. Elke vreemdeling heeft één V-nummer en één V-nummer hoort bij één vreemdeling.

3. Elke vreemdeling heeft één V-nummer en één V-nummer hoort bij één vreemdeling.

Categorie 2 – Digitaal werken

4. In de keten is alle uitwisseling digitaal.

4. In de keten is alle uitwisseling digitaal.

5. De keten gebruikt een volledig, juist en actueel integraal klantbeeld.

5. De keten gebruikt een volledig, juist en actueel integraal klantbeeld.

6. Processturing vindt digitaal plaats.

6. Processturing vindt digitaal plaats.

7. Alle instanties en personen in een dossier zijn uniek identificeerbaar

7. Alle instanties en personen in een dossier zijn uniek identificeerbaar.

8. De keten werkt met een uniform begrippenkader.

8. De keten werkt met een uniform begrippenkader.

Categorie 3 – Inzicht in de werking van de keten

9. De keten meet wat nodig is voor de sturing over de keten.

9. De keten meet wat nodig is voor de sturing over de keten.

10. Taakveldroutes zijn gestandaardiseerd.

10. Taakveldroutes zijn gestandaardiseerd.

Categorie 4 – Samenwerking

11. Infrastructuur wordt gedeeld als dat efficiënt en effectief is.

11. Infrastructuur wordt gedeeld als dat efficiënt en effectief is.

12. Elk gegeven heeft een verantwoordelijke.

12. Elk gegeven heeft een verantwoordelijke.

13. Borging afspraken is geregeld.

13. Borging afspraken is geregeld.

14. Centrale voorzieningen ondersteunen plaats en tijdonafhankelijk werken.

14. Centrale voorzieningen ondersteunen plaats en tijdonafhankelijk werken.

15. De uitwisseling van informatie staat los van besluitvorming.

15. De uitwisseling van informatie staat los van besluitvorming.

Categorie 5 – Externe participatie

16. De vreemdeling, zijn belangenbehartiger of belanghebbende heeft inzage / correctie-recht in het digitale vreemdelingenketen dossier, mits dit bedrijfs- en rechtmatig van toepassing is.