Ministerie van Veiligheid en Justitie

Voor Directoraat generaal Vreemdelingenzaken de opdracht: maak 16 symbolen die wij kunnen gebruiken in de Basis Start Architectuur Vreemdelingenketen voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Categorie 1 – Identiteit Biometrie wordt gebruikt om de identiteit vast te stellen. Categorie 2 – Digitaal werken Categorie 3 – Inzicht in de werking van de keten Categorie …